Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Sprendimų projektai
Rasta dokumentų: 2198
1. FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ, KITŲ ORGANIZACIJŲ AR JŲ PADALINIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ SKIRTI TIKSLINIŲ LĖŠŲ
2. DĖL PRIEMOKOS NUSTATYMO
3. DĖL MIKO IR KIPRO PETRAUSKŲ PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
4. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS
5. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO
6. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO
7. DĖL TURTO PERDAVIMO IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
8. DĖL BUTO SAVIVALDYBĖS REIKMĖMS PIRKIMO IR PERDAVIMO IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
9. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PROJEKTAVIMO, TIESIMO, REKONSTRAVIMO, TAISYMO (REMONTO) IR PRIEŽIŪROS PRIORITETŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
10. DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis