Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Sprendimų projektai
Rasta dokumentų: 1698
11. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-167 "DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO" PAKEITIMO
12. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-45 "DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
13. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
14. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-53 "DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GLOBOS IR RŪPYBOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
15. DĖL VIDUTINĖS MALKŲ KAINOS, TAIKOMOS APSKAIČIUOJANT KURO BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI PARUOŠTI IŠLAIDŲ KOMPENSACIJAS IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PATVIRTINIMO
16. DĖL IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
17. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-140 ,,DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
18. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-234 "DĖL SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ ETATŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO IGNALINOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
19. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
20. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 17 D. SPRENDIMO NR. T-119 "DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis12345...KitasPaskutinis