Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Sprendimų projektai
Rasta dokumentų: 2159
2121. DĖL NAUJOS REDAKCIJOS DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2122. DĖL PAVEDIMO IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI VYKDYTI ĮGALIOJIMUS
2123. DĖL BUTO IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SĄRAŠO
2124. DĖL PRAŠYMO SUPROJEKTUOTI ŽEMĖS SKLYPUS VISUOMENĖS POREIKIAMS
2125. DĖL PRITARIMO IGNALINOS RAJONO KULTŪROS CENTRO, IGNALINOS MUZIKOS MOKYKLOS REORGANIZAVIMUI PRIJUNGIANT PRIE IGNALINOS MOKSLEIVIŲ NAMŲ
2126. DĖL IGNALINOS RAJONO TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T - 32 "DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
2127. DĖL IGNALINOS RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS VIRŠININKO ATASKAITOS APIE TARNYBOS VEIKLĄ
2128. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ 2010 METAMS PATVIRTINIMO
2129. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS DIDŽIASALIO KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
2130. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO

PirmasAnkstesnysis...210211212213214215216KitasPaskutinis