Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Sprendimų projektai
Rasta dokumentų: 1754
21. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
22. DĖL ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
23. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-68 "DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ MAITINIMO, MEDIKAMENTŲ, APRANGOS IR PATALYNĖS FINANSINIŲ NORMŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
24. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-176 "DĖL BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO IR PRITARIMO SOCIALINĖS GLOBOS KAINOMS" PAKEITIMO
25. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-138 "DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS NUSTATYMO" PAKEITIMO
26. DĖL PRITARIMO DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKAI, DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
27. DĖL IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
28. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-3 "DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
29. DĖL ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) BŪDU
30. DĖL 2018 METŲ PAGRINDINIŲ RENGINIŲ IGNALINOS RAJONE PLANO PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis