Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Sprendimų projektai
Rasta dokumentų: 2159
21. DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ
22. DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE, VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE IR SAVIVALDYBĖS ĮMONĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
23. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 13 D. SPRENDIMO NR. T-145 "DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NAUJOJO DAUGĖLIŠKIO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO IR DIDŽIASALIO VAIKŲ GLOBOS IR SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO" PAKEITIMO
24. DĖL SUTIKIMO PERIMTI DOVANOJAMĄ TURTĄ
25. DĖL PRAŠYMO SUPROJEKTUOTI KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPĄ CEIKINIŲ KAIMO KAPINIŲ PLĖTRAI
26. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TINKLO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO
27. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "IGNALINOS VANDUO" PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
28. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
29. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-26 "DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR JŲ SKYRIŲ MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE; MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019-2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO" PAKEITIMO
30. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-7 "DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis