Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Sprendimų projektai
Rasta dokumentų: 2129
31. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-45 "DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
32. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ II PUSMEČIO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
33. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-43 "DĖL PAVEDIMO IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI VYKDYTI ĮGALIOJIMUS" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
34. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
35. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-44 ,,DĖL KANDIDATŲ Į IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS DVISEKTORĖS VALDYBOS NARIUS DELEGAVIMO" PAKEITIMO
36. DĖL ATSTOVAVIMO IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBEI DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
37. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "IGNALINOS MIESTO LIGONINĖS GATVĖS DALIES REKONSTRUKCIJA"
38. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-130 "DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE" PAKEITIMO
39. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-162 "DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IGNALINOS, MOLĖTŲ IR UTENOS RAJONUOSE" IR JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIAI" PAKEITIMO
40. DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. T-15 "DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS INOVATYVIAIS METODAIS, SKATINANT DARNIĄ PASIENIO REGIONŲ PLĖTRĄ" PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234567...KitasPaskutinis