Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-120 2017-09-06
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO 2017 m. rugsėjo d. Nr. T- Ignalina Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 20 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 6 punktu, 24 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 25 straipsniu, atsižvelgdama į Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo, sudaryto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-151 "Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" (2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-59 redakcija), pirmos dalies 10 ir 14 punktus, uždarosios akcinės bendrovės "Vadasa" 2016 m. gruodžio 21 d. turto vertinimo ataskaitą Nr. 16-11-216 ir 2017 m. gegužės 22 d. turto vertinimo ataskaitą Nr. 17-05-55, Ignalinos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos komisijos 2017 m. rugpjūčio 11 d. protokolą Nr. V14-19, (nuasmeninta) 2016 m. birželio 22 d. prašymą ir 2017 m. rugpjūčio 11 d. sutikimą, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 1. Parduoti (nuasmeninta) Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 46,66 kv. m butą (nekilnojamojo turto registro Nr. (nuasmeninta), unikalus Nr. (nuasmeninta), esantį (nuasmeninta) Ignalinos m., Ignalinos r., už 6950,00 Eur (šešis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt eurų) su 1/2 dalimi butui tenkančių priklausinių, t. y. 1/2 dalimi ūkinio pastato (nekilnojamojo turto registro Nr. (nuasmeninta), unikalus Nr. (nuasmeninta)) už 60 Eur (šešiasdešimt eurų), 1/2 dalimi ūkinio pastato (nekilnojamojo turto registro Nr. (nuasmeninta), unikalus Nr. (nuasmeninta)) už 15 Eur (penkiolika eurų), 1/2 dalimi kitų inžinerinių statinių - šulinio (nekilnojamojo turto registro Nr. (nuasmeninta), unikalus Nr. nuasmeninta)) už 10 Eur (dešimt eurų), esančių (nuasmeninta), Ignalinos m., Ignalinos r. Bendra parduodamo buto su priklausiniais kaina - 7264,90 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt keturi eurai ir devyniasdešimt centų), iš jų 229,90 Eur (du šimtai dvidešimt devyni eurai ir devyniasdešimt centų) - už būsto ir priklausinių vertės nustatymą. 2. Įgalioti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorių Vidą Kreivėną, jo nesant - savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Donatą Mačį, pasirašyti būsto ir jo priklausinių pirkimo - pardavimo sutartį ir kitus dokumentus, susijusius su 1 punkte nurodyto būsto ir priklausinių pardavimu. Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Ignalinos rajono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Laisvės a. 70, 30122 Ignalina) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka, Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės meras Rengėja Laima Gudonienė IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

Projektas Nr. SP-120

 
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO

 

2017 m.   rugsėjo     d. Nr. T-

Ignalina

 

                    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 20 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 6 punktu, 24 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 25 straipsniu, atsižvelgdama į Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo, sudaryto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-151 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ (2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-59 redakcija),  pirmos dalies 10 ir 14 punktus, uždarosios akcinės bendrovės „Vadasa“ 2016 m. gruodžio 21 d. turto vertinimo ataskaitą Nr. 16-11-216 ir 2017 m. gegužės 22 d. turto vertinimo ataskaitą Nr. 17-05-55, Ignalinos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos komisijos 2017 m. rugpjūčio 11 d. protokolą  Nr. V14-19, (nuasmeninta) 2016 m. birželio 22 d. prašymą ir 2017 m. rugpjūčio 11 d. sutikimą, Ignalinos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

        1. Parduoti (nuasmeninta) Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 46,66 kv. m butą (nekilnojamojo turto registro Nr. (nuasmeninta), unikalus Nr. (nuasmeninta), esantį (nuasmeninta) Ignalinos m., Ignalinos r., už 6950,00 Eur (šešis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt eurų) su 1/2 dalimi butui tenkančių priklausinių, t. y. 1/2 dalimi ūkinio pastato (nekilnojamojo turto registro Nr. (nuasmeninta), unikalus Nr. (nuasmeninta)) už 60 Eur (šešiasdešimt eurų), 1/2 dalimi ūkinio pastato (nekilnojamojo turto registro Nr. (nuasmeninta), unikalus Nr. (nuasmeninta)) už 15 Eur (penkiolika eurų), 1/2 dalimi kitų inžinerinių statinių – šulinio (nekilnojamojo turto registro Nr. (nuasmeninta), unikalus Nr. nuasmeninta)) už 10 Eur (dešimt eurų), esančių (nuasmeninta), Ignalinos m., Ignalinos r. Bendra parduodamo buto su priklausiniais kaina – 7264,90 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt keturi eurai ir devyniasdešimt centų), iš jų 229,90 Eur (du šimtai dvidešimt devyni eurai ir devyniasdešimt centų) – už būsto ir priklausinių vertės nustatymą.

                   2. Įgalioti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorių Vidą Kreivėną, jo nesant – savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Donatą Mačį, pasirašyti būsto ir jo priklausinių pirkimo – pardavimo sutartį ir kitus dokumentus, susijusius su 1 punkte nurodyto būsto ir priklausinių pardavimu.    

           

                   Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Ignalinos rajono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Laisvės a. 70, 30122 Ignalina) Lietuvos   Respublikos   administracinių   ginčų   komisijų   įstatymo  nustatyta  tvarka,  Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

 

Rengėja Laima Gudonienė

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

 

1.       

Sprendimo projekto pavadinimas

Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo

2.       

Sprendimo projekto rengėjas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Laima Gudonienė

3.

Sprendimo pranešėjas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Laima Gudonienė

4.

Problemos iškėlimas.

(Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?)

Tikslai ir uždaviniai.

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyta, kad už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, gali būti parduodami savivaldybės būstai, kurie nuomojami socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas nuomos sąlygas. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-151 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ (2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-59 redakcija) būstas, esantis  (nuasmeninta, Ignalinos m., su priklausiniais, esančiais (nuasmeninta), Ignalinos m., nuomininko (nuasmeninta) prašymu įrašytas į  Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio pastatų sąrašą. Šio būsto su priklausiniais nuomininkas 2016 m. birželio 22 d. pateikė prašymą ir dokumentus dėl nuomojamo savivaldybės būsto su priklausiniais pirkimo. (nuasmeninta) būstą nuomoja nuo 2002 m. rugpjūčio 29 d. Uždarosios akcinės bendrovės „Vadasa“ pateiktoje 2016 m. gruodžio 21 d. turto vertinimo ataskaitoje Nr. 16-11-216 būstas, esantis (nuasmeninta), Ignalinos m., įvertintas  6950 Eur ir minėtos akcinės bendrovės 2017 m. gegužės 22 d. ataskaitoje Nr. 17-05-55 būsto priklausiniai, esantys (nuasmeninta), Ignalinos m., įvertinti 85 Eur, t. y. 1/2 dalis ūkinio pastato – 60 Eur, 1/2 dalis ūkinio pastato – 15 Eur, 1/2 dalis kitų inžinerinių statinių – 10 Eur. Visa parduodamo būsto dalies su priklausiniais kaina – 7264,90 Eur. Savivaldybės išlaidos, susijusios su parduodamo savivaldybės būsto vertės nustatymu, yra 229,90 Eur (šios išlaidos įeina į būsto pardavimo kainą). 2017 m. rugpjūčio 11 d. (nuasmeninta) pateikė sutikimą pirkti būstą su priklausiniais už nustatytą kainą – 7264,90 Eur. Savivaldybės būsto nuomininkas dėl įvertinimo investicijų, pakeitusių būsto ar priklausinių vertę, nesikreipė.  Ignalinos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos komisija 2017 m. rugpjūčio 11 d. posėdyje išnagrinėjo (nuasmeninta) prašymą ir parduodamo būsto su priklausiniais dokumentus ir pasiūlė savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti sprendimo projekto rengimą dėl būsto su priklausiniais pardavimo. Savivaldybės tarybos sprendimo projektu siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 6 punktą ir 24 straipsnio 2 dalies 5 punktą, t. y. minėtą savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą su jam tenkančiais priklausiniais parduoti jo nuomininkui.

5.

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

Lėšos nereikalingos

6.

Vykdytojai, įvykdymo terminai

 

7.

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, Laima Gudonienė

8.

Aiškinamojo rašto priedai

(nuasmeninta) 2016 m. birželio 22 d. prašymas, 2017 m. rugpjūčio 11 d. sutikimas pirkti būstą su priklausiniais už nustatytą būsto kainą, prašymo priedai, uždarosios akcinės bendrovės „Vadasa“ 2016 m. gruodžio 21 d. turto vertinimo ataskaita  Nr. 16-11-216, 2017 m. gegužės 22 d. turto vertinimo ataskaita  Nr. 17-05-55 ir Ignalinos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos komisijos posėdžio 2017 m. rugpjūčio 11 d. protokolas Nr. V14-19  yra Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________

( Sprendimo projekto rengėjo parašas)

 

Į pradžią