Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-123 2017-09-06
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS RAJONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

Projektas Nr. SP-123

 
 

 


IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS RAJONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo         d. Nr.   T-

Ignalina

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Ignalinos rajono turizmo informacijos centro 2017 m. rugpjūčio 30 d. raštą Nr. SD-29 „Dėl kainų papildymo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Ignalinos rajono turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainas (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T-176 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos rajono turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“.

 

 

Savivaldybės  meras

 

 

Rengėjas Ričardas Trimonis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                2017 m. rugsėjo     d. sprendimu Nr. T-

                                                                               

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS RAJONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

                                                                                                                        1 lentelė

                   

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kaina Eur 1 val.

1.

Boulingo (vieno takelio) nuoma I–V savaitės dienomis iki 17 val. 

5,80

2.

Boulingo (vieno takelio) nuoma VI, VII savaitės dienomis ir po 17 val. kitomis dienomis

10,00

3.

Biliardo (vieno stalo) nuoma iki 17 val. I–V savaitės dienomis

2,60

4.

Biliardo (vieno stalo) nuoma VI, VII savaitės dienomis ir po 17 val. kitomis dienomis

3,50

5.

Viso boulingo ir biliardo nuoma

30,00

6.

Biuro darbo vietos nuoma (1 kv. m)

3,48

 

                                                                                                                       

                                                                                                                           2 lentelė

 

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kaina Eur vienam asmeniui už 1 val.

Abonementinis mokestis Eur vienam asmeniui*

Suaugusiesiems

Vaikams** iki 18 metų

Suaugu-siesiems

Vaikams** iki 18 metų

 

II–V

VI–VII

II–V

VI–VII

II– VII

II–VII

 

1.

Naudojimasis baseinu

Nuo 8.00 val. iki 15.00 val. – 1,70

2,30

Nuo 8.00 val. iki 15.00 val. – 1,20

1,70

7,00

4,60

nuo 15.00 val. iki baseino darbo pabai-gos – 2,00

nuo 15.00 val. iki baseino darbo pabai-gos – 1,50

2.

Naudojimasis baseinu su sauna

2,60

2,90

2,00

2,30

9,30

7,00

3.

Naudojimasis baseinu su pirčių kompleksu

4,30

4,60

3,20

3,50

15,00

10,50

4.

Naudojimasis garine pirtimi (prausimuisi)

2,30

1,70

 

 

5.

Naudojimasis treniruoklių sale

1,50

1,20

4,60

3,50

6.

Naudojimasis baseinu moksleivių ugdymo procesui

1,80

7.

Naudojimasis treniruoklių sale moksleivių ugdymo procesui

1,20

 

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kaina Eur vienam asmeniui už 1 val.

Abonementinis mokestis Eur vienam asmeniui*

Senjorams (60 +), neįgaliesiems, moksleiviams virš 18 metų***

Senjorams (60 +),  neįgaliesiems, moksleiviams virš 18 metų***

II-V

VI-VII

II- VII

1.

Naudojimasis baseinu

Nuo 8.00 val. iki 15.00 val. – 1,40

2,00

6,00

nuo 15.00 val. –1,70

2.

Naudojimasis baseinu su sauna

2,20

2,50

7,90

3.

Naudojimasis baseinu su pirčių kompleksu

3,70

3,90

12,80

4.

Naudojimasis treniruoklių salė

1,30

3,90

 

                                                                                                                  

                                                                                                                     3 lentelė

 

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadini-mas

Paslaugos kaina Eur vienam asmeniui už 2 val.

Paslaugos kaina Eur vienam asmeniui už 3 val.

Suaugusiesiems

Vaikams** iki 18 metų

Suaugusiesiems

Vaikams** iki 18 metų

II–V

VI–VII

II–V

VI–VII

II–V

VI–VII

II–V

VI–VII

 

1.

Naudoji-masis baseinu

Nuo 8:00 val. iki 15:00 val. – 2,90

3,80

Nuo 8:00 val. iki 15:00 val. – 1,70

2,90

Nuo 8:00 val. iki 15:00 val. – 3,80

4,90

Nuo 8:00 val. iki 15:00 val. – 2,60

3,80

Nuo 15:00 val. iki baseino darbo pabaigos – 3,20

Nuo 15:00 val. iki baseino darbo pabai-gos  – 2,30

Nuo 15 val. iki basei-no darbo pabai-gos – 4,30

Nuo 15:00 val. iki baseino darbo pabai-gos – 3,20

2.

Naudoji-masis baseinu su sauna

4,10

4,60

3,20

3,80

5,50

6,10

4,30

4,90

3.

Naudoji-masis baseinu su pirčių kompleksu

7,00

7,50

5,20

5,50

9,00

9,60

6,70

7,20

 

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kaina Eur vienam asmeniui už 2 val.

Paslaugos kaina Eur vienam asmeniui už 3 val.

Senjorams (60 +), neįgaliesiems, moksleiviams virš 18 metų***

Senjorams (60 +), neįgaliesiems, moksleiviams virš 18 metų***

 

II-V

VI-VII

II-V

VI-VII

 

 

1.

Naudojimasis baseinu

Nuo 8:00 val. iki 15:00 val. – 2,50

3,20

Nuo 8:00 val. iki 15:00 val. – 3,20

4,20

 

nuo 15:00 val.  – 2,70

nuo 15:00 val.  – 3,70

 

2.

Naudojimasis baseinu su sauna

3,50

3,90

4,70

5,20

 

3.

Naudojimasis baseinu su pirčių kompleksu

6,00

6,40

7,70

8,20

 

 

                                                                                                                         4 lentelė 

 

Nuoma pagal užsakymą Eur už 1 val.

1.

Sūkurinė vonia

18,00

2.

Sūkurinė vonia su turkiška pirtimi

30,00

3.

Garinė pirtis

25,00

4.

Baseinas su pirčių kompleksu

130,00

5.

Baseinas su sauna

55,00

6.

Baseinas

40,00

7.

Baseino vienas plaukimo takelis renginiams ir varžyboms

10,00

8.

Sporto salė

15,00

9.

Sporto salės persirengimo kambariai ir dušinės (naudojant be sporto salės)

7,50

10.

Ekskursijų gido paslaugos

 

 

10.1.

Lietuvių kalba

 

9,00

 

10.2.

Užsienio kalba

12,00

 

                                                                                                                        5 lentelė

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Vaikams iki 18 m.

Suaugusiesiems

Senjorams (60 +), neįgaliesiems, moksleiviams virš 18 metų***

1.

Naudojimasis baseinu su pirčių kompleksu (visa diena) 1 asmeniui

8,20

10,60

9,00

2.

„Džiugi akimirka“ (baseino su pirčių kompleksu paslauga 3 val. taikoma atskirai nustačius laiką) 1 asmeniui

5,50

7,50

6,40

3.

Poilsis su nakvyne 1 asmeniui (į kainą įskaičiuota: nakvynė, 2 val. apsilankymas baseine ir pirčių komplekse, 2 val. apsilankymas treniruoklių salėje)

16,00

22,00

19,00

4.

Poilsis su nakvyne 2 asmenims (į kainą įskaičiuota: nakvynė 2 asmenims standartiniame dviviečiame kambaryje, 2 val. apsilankymas baseine ir pirčių komplekse, 2 val. apsilankymas treniruoklių salėje, 1 val. boulingo žaidimas viename takelyje)

36,00

48,00

41,00

5.

Dušo paslauga 1 asmeniui 1 val.

2,00

6.

Individualios treniruočių programos sudarymas (treniruoklių salėje)

10,00

 

                                                                                                                             6 lentelė

 

Reklamos paslaugų kainos

 

1.

Reklamos demonstravimo sporto ir pramogų centro patalpose (iki 2 m2 vizualinės medžiagos) kaina už savaitę / mėnesį (eurais)

6 / 20

 

2.

Reklamos demonstravimo sporto ir pramogų centro patalpose (daugiau nei 2 m2 vizualinės medžiagos) kaina už savaitę / mėnesį (eurais)

8 / 30

 

 

                                                                                                                                 7 lentelė

 

Viešbučio kainos Eur

1.

1 vieta viešbutyje (parai)

14,00

2.

1 vieta viešbutyje studentams, moksleiviams, vaikams (parai)

10,00

3.

Konferencijų salė 1 val.

15,00

4.

Konferencijų salės nuoma 8 val.

60,00

 

                                                                                                   

                                                                                                                     8 lentelė

Nuolatinio lankytojo abonementai Eur

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

„Bronzinis“

„Sidabrinis“

„Auksinis“

Vaikams

Suaugu-siesiems

Vaikams

Suaugu-siesiems

Vaikams

Suaugu-siesiems

1.

Naudojimasis baseinu

25

33

58

80

90

125

2.

Naudojimasis baseinu su sauna

27

35

60

85

100

140

3.

Naudojimasis baseinu su pirčių kompleksu

37

50

95

130

160

220

4.

Naudojimasis treniruoklių sale

16

20

40

50

77

90

 

Nuolatinio lankytojo abonementai Eur

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

„Bronzinis“

„Sidabrinis“

„Auksinis“

Senjorams (60 +), neįgaliesiems, moksleiviams virš 18 metų***

Senjorams (60 +), neįgaliesiems, moksleiviams virš 18 metų***

Senjorams (60 +), neįgaliesiems, moksleiviams virš 18 metų***

1.

Naudojimasis baseinu

28

68

106

2.

Naudojimasis baseinu su sauna

30

72

119

3.

Naudojimasis baseinu su pirčių kompleksu

43

110

187

4.

Naudojimasis treniruoklių sale

17

43

77

 

                   Suteikiamos iki 20 procentų nuolaidos paslaugoms:

                   1. Sudarius atskiras bendradarbiavimo sutartis su juridiniais asmenimis, teikiančiais          turizmo paslaugas Ignalinos rajono savivaldybėje;

       2. Akcijoms sporto ir pramogų centro patalpose;

       3. Parduodant paslaugas per kitas įmones (pagal sudarytas sutartis).

                   *Abonementinis mokestis suteikia teisę naudotis paslauga 4 valandas per mėnesį.

                   **Vaikai iki 3 metų įleidžiami nemokamai.

                   ***Pateikus statusą patvirtinantį dokumentą

                   PASTABA.

                   1. „Bronzinis“ (galioja 1 mėn.), „Sidabrinis“ (galioja 3 mėn.), „Auksinis“ (galioja visą sezoną) abonementai suteikia teisę naudotis paslauga vieno apsilankymo metu ne ilgiau kaip 3 val.

                  2. Paslaugomis naudojantis ilgiau negu nustatyta, papildomas mokestis skaičiuojamas proporcingai viršytam laikui. Ši nuostata taikoma ir pagal abonementinio mokesčio tarifą paslaugomis besinaudojantiems lankytojams.

                   3. Garinės pirties paslaugos (prausimuisi) socialiai remtiniems asmenims kompensuojamos 40 procentų.

 

 

                                                        __________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1.       

Sprendimo projekto pavadinimas

Dėl viešosios įstaigos Ignalinos rajono turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo

2.       

Sprendimo projekto rengėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas  Ričardas Trimonis

3.

Sprendimo pranešėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vidmantas Čepulėnas

4.

Problemos iškėlimas.

(Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?)

Tikslai ir uždaviniai.

Viešoji įstaiga Ignalinos rajono turizmo informacijos centras pateikė 2017 m. rugpjūčio 30 d. raštą Nr. SD-29 „Dėl kainų papildymo“, kuriame prašoma patvirtinti papildomai teikiamų paslaugų kainas.

Teikiamu sprendimo projektu siūloma pripažinti netekusiu galios Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T-176 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos rajono turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ ir patvirtinti naujas teikiamų paslaugų kainas. Tvirtinamos atskiros paslaugų kainos senjorams virš šešiasdešimties metų, neįgaliesiems ir moksleiviams virš aštuoniolikos metų. Statistika rodo, kad senjorai, neįgalieji ir moksleiviai virš aštuoniolikos metų sudaro apie penkiolika procentus visų Sporto ir pramogų centro lankytojų. Kainos paskaičiuotos nuo dabar galiojančių kainų suaugusiems sumažinant jas penkiolika procentų. Tikimasi, kad mažesnės kainos labiau paskatins senjorus ir neįgaliuosius bei moksleivius virš aštuoniolikos metų  rinktis aktyvų poilsį ir sveiką gyvenseną bei padidins Sporto ir pramogų centro lankytojų srautus ir pajamas. Tvirtinami poilsio su nakvyne paslaugų paketų įkainiai. Įkainiai apskaičiuoti sudėjus dabar galiojančias į paketą įeinančių paslaugų kainas ir pritaikius dešimties procentų nuolaidą vieno asmens paketui ir dvidešimties procentų nuolaidą dviejų asmenų paketui. Tvirtinamos reklamos demonstravimo Sporto ir pramogų centro patalpose paslaugų kainos.

5.

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

 

6.

Vykdytojai, įvykdymo terminai

 

7.

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

Investicijų, planavimo ir turto valdymo sk., VšĮ Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

8.

Aiškinamojo rašto priedai

Antikorupcinio vertinimo pažyma,  viešosios įstaigos Ignalinos rajono turizmo informacijos centro 2017 m. rugpjūčio 30 d. raštas Nr. SD-29 „Dėl kainų papildymo“.

 

                                                                                                  ­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________                                                       

                                                                                                            ( Sprendimo projekto rengėjo parašas)

Į pradžią