Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-124 2017-09-06
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                                                            Projektas Nr. SP-124

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MINERALINIO VANDENS KAINOS NUSTATYMO

 

2017 m. rugsėjo        d. Nr.   T-

Ignalina

 

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos vanduo“ 2017 m. rugpjūčio 25 d. raštą  Nr. S-166 „Dėl mineralinio vandens kainos“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti mineralinio vandens kainą – 12,12 Eur (su PVM) už vieną kubinį metrą.

                  

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengėjas  Ričardas Trimonis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

1.       

Sprendimo projekto pavadinimas

Dėl mineralinio vandens kainos nustatymo

2.       

Sprendimo projekto rengėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas  Ričardas Trimonis

3.

Sprendimo pranešėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vidmantas Čepulėnas

4.

Problemos iškėlimas.

(Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?)

Tikslai ir uždaviniai.

Uždaroji akcinė bendrovė „Ignalinos vanduo“ pateikė 2017 m. rugpjūčio 25 d. raštą  Nr. S-166 „Dėl mineralinio vandens kainos“, kuriame prašoma patvirtinti eksploatuojamo mineralinio vandens, gręžinio Nr. 5043, esančio Turistų g. 30, Ignalinoje, vieno kubinio metro kainą. Atsiradus poreikiui, UAB „Ignalinos vanduo“ tieks vandenį Ignalinos miesto gydymo ir kitoms įstaigoms.

Sprendimo projektu numatoma nustatyti vieno kubinio metro mineralinio vandens kainą.

5.

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

 

6.

Vykdytojai, įvykdymo terminai

 

7.

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriui, Finansų valdymo ir apskaitos skyriui, UAB „Ignalinos vanduo“.

8.

Aiškinamojo rašto priedai

Teisės aktų projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, Uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos vanduo“ 2017 m. rugpjūčio 25 d. raštas  Nr. S-166 „Dėl mineralinio vandens kainos“.

 

 

                                                                                                  ­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________                                                       

                                                                                                             ( Sprendimo projekto rengėjo parašas)

                                                                                                                                           

 

 

Į pradžią