Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-126 2017-09-06
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas Nr. SP-126

 
 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS

 

2017 m. rugsėjo     d. Nr. T-

Ignalina

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Ignalinos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-35 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu, įgyvendindama Ignalinos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-35 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 27 punktą ir atsižvelgdama į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. VT-201 „Dėl turto pripažinimo nereikalingu“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. VT-202 „Dėl turto pripažinimo nereikalingu“,  Ignalinos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                    1. Išnuomoti viešo konkurso būdu Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą turtą:

1. 1.  21,24 kv. m bendro ploto patalpas (patalpų indeksas 2-5 – 20,40 kv. m, bendro  naudojimo patalpų indeksas 2-6 (0,84 iš 1,68 kv. m), esančias pastate, kurio inventorinis Nr. 01301001, unikalus Nr. 4597-8006-0012, nekilnojamojo turto registro Nr. 90/80651, įsigijimo vertė – 105,81 Eur, likutinė vertė – 105,81 Eur, Parko g. 21, Linkmenų k., Linkmenų sen., Ignalinos r., komercinei veiklai vykdyti iki 2027 m. rugsėjo 1 dienos. Pradinė nuomos kaina – 0,21 Eur per mėnesį;

1. 2. 18,03 kv. m bendro ploto patalpas (patalpų indeksas 3-1 – 17,42 kv. m, bendro  naudojimo patalpų indeksas 3-3 (0,61 iš 1,22 kv. m), esančias pastate, kurio inventorinis Nr. 01210001, unikalus Nr. 4597-1003-0013:0001, nekilnojamojo turto registro Nr. 90/76466, įsigijimo vertė – 856,89 Eur, likutinė vertė – 856,89 Eur, Rimšės g. 19, Rimšės mstl., Rimšės sen., Ignalinos r., komercinei veiklai vykdyti iki 2027 m. rugsėjo 1 dienos. Pradinė nuomos kaina – 0,17 Eur per mėnesį.

                    2. Nustatyti, kad sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos pradinis įnašas lygus 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.

                   

  Šis sprendimas  per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Ignalinos rajono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Laisvės a. 70, 30122 Ignalina) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka, Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

Rengėjas  Ričardas Trimonis

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

1.       

Sprendimo projekto pavadinimas

Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos

2.       

Sprendimo projekto rengėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas  Ričardas Trimonis

3.

Sprendimo pranešėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vidmantas Čepulėnas

4.

Problemos iškėlimas.

(Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?)

Tikslai ir uždaviniai.

Sprendimo projektu numatoma išnuomoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą –  21,24 kv. m bendro ploto patalpas (patalpų indeksas 2-5 – 20,40 kv. m, bendro  naudojimo patalpų indeksas 2-6 (0,84 iš 1,68 kv. m), esančias pastate, Parko g. 21, Linkmenų k., Linkmenų sen., Ignalinos r., ir 18,03 kv. m bendro ploto patalpas (patalpų indeksas 3-1 – 17,42 kv. m, bendro  naudojimo patalpų indeksas 3-3 (0,61 iš 1,22 kv. m), esančias pastate Rimšės g. 19, Rimšės mstl., Rimšės sen., Ignalinos r.,  komercinei veiklai iki 2027 m. rugsėjo 1 dienos. Pastato paskirtis – administracinė. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu šis turtas pripažintas nereikalingu savivaldybės veiklai vykdyti. Pastatai įtraukti į privatizuojamų objektų sąrašą.

5.

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

-

6.

Vykdytojai, įvykdymo terminai

-

7.

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriui

8.

Aiškinamojo rašto priedai

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. VT-201 „Dėl turto pripažinimo nereikalingu“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. VT-202 „Dėl turto pripažinimo nereikalingu“.

 

 

                                                                                                  ­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________                                                       

                                                                                                              (Sprendimo projekto rengėjo parašas)

                                                                                                                                           

 

 

 

                                                             

 

Į pradžią