Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimų projektai, Nr. SP-128 2017-09-06
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Projektas Nr. SP- 128

 

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRAŠYMO SUPROJEKTUOTI ŽEMĖS SKLYPĄ  VISUOMENĖS POREIKIAMS

 

2017 m.  rugsėjo       d. Nr . T-   

Ignalina

             

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 17 straipsniu, 13 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdama į  Rimšės seniūnijos  2017 m. rugpjūčio 30 d. raštą Nr. S-43 „Dėl paplūdimio Vėlūnų kaime“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Prašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyrių priskirti prie valstybės neprivatizuojamų žemių ir suprojektuoti visuomenės poreikiams ir savivaldybės funkcijoms (gyventojų poilsiui organizuoti) reikalingą kitos paskirties (naudojimo būdasrekreacinės teritorijos) žemės sklypą (apie 0,04 ha) Rimšės seniūnijoje, Vėlūnų kaime (prie Prūto ežero), bei perduoti naudoti Ignalinos rajono savivaldybei (sklypo schema pridedama).

                     

 

                      Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Ignalinos rajono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Laisvės a. 70, 30122 Ignalina) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka, Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės  meras                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Projektą parengė   I. Ponomarenko          

 

 

 

 

 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1.       

Sprendimo projekto pavadinimas

Dėl prašymo suprojektuoti žemės sklypą visuomenės poreikiams

2.       

Sprendimo projekto rengėjas

Teritorijų planavimo ir architektūros  skyriaus vyresnioji specialistė Inga Ponomarenko

3.       

Sprendimo projekto pranešėjas

Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas

 Juozas Panavas

4.       

Problemos iškėlimas.

(Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama?)

Tikslai ir uždaviniai.

 Parengto sprendimo projekto tikslasprašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyrių suprojektuoti laisvoje valstybinėje žemėje visuomenės poreikiams reikalingą iki 0,04 ha kitos paskirties rekreacinio būdo žemės sklypą Vėlūnų kaime.

Dėl vykdomo žemės grąžinimo piliečiams proceso Vėlūnų kaimo gyventojams tapo sudėtinga prieiti prie vandens telkinio (Prūto ežero). Šiuo metu yra likusi nedidelė teritorija, kuri dar nėra grąžinta (suprojektuota) piliečiams. Tam, kad būtų patenkintas Vėlūnų kaimo gyventojų prašymas laisvai prieiti prie Prūto ežero jiems patogioje vietoje, būtina suformuoti žemės sklypą paplūdimiui.

 

5.       

Lėšų poreikis ir jų šaltiniai

-

6.       

Vykdytojai, įvykdymo terminai

-

7.       

Asmenys ir adresatai, kuriems reikia įteikti priimtą sprendimą ir egzempliorių skaičių.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų   planavimo ir architektūros skyrius  - 2 egz.

8.       

Aiškinamojo rašto priedai

1. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnijos  2017 m. rugpjūčio 30 d. raštas Nr. S-116 „Dėl paplūdimio Vėlūnų kaime“

 

 

 

 

                                                                                                      __________________________

                               (Sprendimo projekto rengėjo parašas)

 

 

Į pradžią