Ignalinos rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaSprendimų projektaiPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-54 2018-03-29
Padalinys: IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Projektas

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS  „KOMPATA“ TEIKIAMOS PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-54

Ignalina

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės  įmonių  įstatymo 3 straipsnio 6 dalimi  ir atsižvelgdama į  savivaldybės įmonės „Kompata  2018 m.  kovo 13 d. raštą Nr. S- 1131  „Dėl žmonių palaikų vežimo paslaugos kainos“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba                               n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti savivaldybės  įmonės „Kompata“ teikiamos žmonių palaikų vežimo paslaugos  kainą:

1. pastoviąją kainos dalį už vieną valandą  – 28,69  Eur  su PVM;

2. kintamąją  kainos dalį už vieną kilometrą – 0,11  Eur su PVM.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Henrikas Šiaudinis                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

Į pradžią